Regulamin

Ważne informacje

Zasady pobytu w  Białych domkach

 • Goście przebywający w Białych Domkach proszeni są o przestrzeganie zasad bezpiecznego i kulturalnego wypoczynku.
 • Do wypoczynku w Białych Domkach uprawnione są osoby zameldowane. Przy meldunku należy okazać dokument tożsamości.
 • Doba hotelowa trwa od godz. 15:00 w dniu przyjazdu do godz. 10:00 w dniu wyjazdu.
 • Należność za pobyt pobierana jest w dniu przyjazdu, zgodnie z ustalonym przez Gości terminem. Niewykorzystanie któregokolwiek ze świadczeń przez Gościa nie upoważnia do żądania zwrotu zapłaconej kwoty. ( Ustawa o usługach turystycznych.)

 • Obowiązuje kaucja w wysokości 300 zł/domek, która zostanie zwrócona w dniu wyjazdu..

 • Korzystanie z urządzeń znajdujących się na placu zabaw wyłącznie pod opieką rodziców/opiekunów. Właściciele nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki.

 • Za rzeczy pozostawione w obiekcie właściciel nie ponosi odpowiedzialności. Prosimy o zachowanie należytej staranności związanej z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania domku.

 • Właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa ani za  znajdujące się w nim mienie. Parking obiektu jest bezpłatny, niestrzeżony.
 • W domkach obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów.
 • Ze względu na drewnianą konstrukcję domków należy przestrzegać zasad ochrony przeciwpożarowej. Nie wolno pozostawiać otwartego ognia bez nadzoru (aneks kuchenny),  nie użytkować elektrycznych urządzeń grzewczych nie stanowiących wyposażenia.
 • W przypadku naruszenia  regulaminu właściciel obiektu może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która go narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań właściciela, w szczególności zapłaty za uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenia terenu obiektu.
 • Nie dopuszcza się przebywania osób odwiedzających.
 • Na terenie obiektu obowiązuje cisza nocna w godzinach 22:00-8:00
 • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o usługach turystycznych.

Regulamin obowiązuje od dnia 1 lipca 2015r

Życzymy przyjemnego wypoczynku!