Rezerwat Mewia Łacha

Rezerwat Mewia Łacha

Rezerwat Mewia Łacha w Mikoszewie u ujścia Wisły to siedlisko setek gatunków ptaków i roślin. Można tu również spotkać na małych wysepkach piaskowych wygrzewające się foki. Rezerwat jest ogólnodostępny z wyłączeniem okresów ochronnych. Przemierzając go należy trzymać się wytyczonych ścieżek oraz nie niszczyć szaty roślinnej.